BETON SANTRALLERİ SERVİS HİZMETLERİ

1- BETON SANTRALİ MEKANİK SERVİS HİZMETLERİMİZ

Türkiye'de imal edilen beton santrallerinin tamamı birbirine benzer mekanik ekipmanlarla donatılmış Mobil Beton Santrali, Kompakt veya konteyner tarzı beton santrali ve sabit beton santrali olmak üzere 3 tiptedir.
Beton santrali Agrega bunkeri, transfer bandı veya vinçli kova sistemi(skip hoist) Karıştırıcı şasesi ve çimento-su-katkı tartım şasesi, çimento silosu ve kabin-otomasyon sisteminden oluşur. Besiş Makina Beton Mühendislik Teknolojik İşlem İnş.San.Tic.Ltd.Şti Beton Santrali ile ilgili tüm aşağıda belirtilen aksaklıklar ile ilgili Periyodik Bakım veya arıza durumunda servis ve yedek parça hizmeti vermektedir.


AGREGA BUNKERİ SERVİS İHTİYAÇLARI

Agrega Bunkeri 3 veya 4 kompartmanlı olup her kompartmanda 1 veya 2 kapak bulunmaktadır. Tüm üreticiler pnömatik piston -rexroth valf -ekzos-susturucu ile bu kapakları açıp kapatmaktadır. Agrega tartım bunkerleri ESİT veya muadili Lama veya S tip loadceller ile tartım yapan, loadcell kopması veya istenmeyen bir duruma karsı emniyet askı sistemi koymuş ve agrega tartı bunkeri içerisine akışı ayarlayan yukarı aşağı ayarlanabilen semerleri koymuştur. Agrega tartı bunkeri ve tartı bandı birbirine civatalı bağlantı ile birleştirilmiştir.

Agrega bunkeri sık tartım hataları, malzemenin tartım sonrası aktarımında aksaklıklar, malzemenin tam boşaltılamaması veya geç boşaltılmasından dolayı bir sonraki periyotun başlayamaması ve beton santrali kapasitede düşüş, kapaklardaki aksaklık ve hızlı-yavaş açılmasına bağlı pistonların kırılması, valf arızasına bağlı olarak kapak açık kalma veya kontrol edilememesi, agrega bunkerinin ızgaralarının eksikliği, bunkerin döküş memeleri- baksların aşınmasına bağlı olarak deformasyon , tartım bandının aşınmış olması, rulman-yatak sistemi, tahrik tanburu mili kopmaları, gergi düzenindeki aksaklıklar, tartı bunkerindeki aşınmalar, loadcellerin bağlantı civata ve loadcell askılarının ekseninde olmamasına bağlı hatalı tartım veya civata kesmesi sık karşılaşılan arızalar olup Besiş Makina Ltd.Şti bu arızaların çözülmesi için uzaktan destek, yerinde servis ve yedek parça hizmeti vermektedir.


AGREGA TRANSFER BANDI- ARIZALAR VE SERVİS HİZMETİ

Agrega transfer bantlarının çelik karkasları kafes kiriş sistem veya bukme olup 6 veya 12 mt modüller halinde birbirine civatalı olarak monte edilmektedir. Transfer bandında kayma olması, rulman dağıtması, kayış- kasnak sistem arızası, bandın gergi düzenindeki aksaklıklara bağlı malzeme dökmesi, ruloların ve istasyonların mekanik arızaları, banttaki yırtılma vekopmalar en çok karşılaşılan arızalardır.


KARIŞTIRICI ŞASESİ VE BETON SANTRALİ ÇİMENTO SU KATKI TARTIM HATALARI VE SERVİSİMİZ

Karıştıcı yerden 5,5mt yükseklikte bir şase üzerine civatalı bağlama sistemi ile bağlanmakta olup altında yaklaşık 1,5 yükseklikte beton boşaltma oluğu yer almaktadır. Karıştırıcı beton üretimini tamamadıktan sonra beton boşaltma oluğunu boşaltır.Oluk eğer uygun ölçüde imal edilmemiş ise beton oluk ile şase arasından yere dökülebilir, oluk açısı beton boşaltımı için uygun değil ise veya üzerindeki vibratör yeterli değil ise beton tam olarak boşaltılamaz veya yavaş boşaltılır. Buda beton santrali kapasitesini azaltır. Beton boşaltma oluğu içindeki aşınmalar oluğun delinmesine neden olur. Besiş Makina Oluk içerisine  özel aşınmaz plakalar üretmekte ve aşınma problemini ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Beton boşaltma oluğu şut lastiği zamanla aşınma ve yırtılmalar ile kullanılamaz hale gelir. Tüm oluk ve boşaltma sistemi ile ilgili yedek parça ve özel üretim oluklarımız ile hem üretim hızını artmasına hem de sık yaşanan bu arızaları çözülmesini sağlamaktadır.

 

ÇİMENTO TARTIM  BUNKERİ DOLUM -TARTIM -KARIŞTIRICIYA BOŞALTIM- VAKUM HATTI

Çimento bunkeri ,çimento silosundan helezonlar ile gelen çimentonun kavnas şutlardan geçerek dolması ile tartıma başlar. Çimento helezonu brandaları (kanvas sutları), eksenlemesi, ara mesafesi ayarlanmaz ise tartım hatalarına neden olur. Tartım sırasında çimento bunkeri üzerindeki loadceller (yük hücreleri) askı sistemi devreye girer, tartımı engelleyecek mekanik bir  durum oluşmamalıdır. Dolum sırasında çimento bunkeri içindeki basınç artması nedeni ile hava (çimento toz bulutu) deşarj edilmelidir. Genelde önemsenmeyen bu sistem hem tartım hatasına hemde arızalara neden olur, filtreleme sistemi olmaz ise veya doğru çalışmaz ise ciddi hatalar meydana gelir. Çimento altında sızdırmaz klepenin sızdırmazlığı, boşaltım sistemindeki switch ve pnömatik aktüatör kapak açıcı piston ve bu pistonu kontrol eden valf çok iyi kontrol edilmelidir. Kapağın kapalı olduğu pozisyonda sızıntı olmamalıdır. Çimentonun karıştırıcıya boşaltılması , vakum hattı ve çimentonun karıştırıcı içinde su ile buluşmasının sağlanması gerekir. 
Bunun için BESİŞ MAKİNA yerinde yaptığı kontrol ve küçük revizyonlar ile hem yeni santralleri hemde eski beton santrallerini kapasitelerini artırmak, doğru beton dizaynı için verilen reçeteyi en doğru şekilde sisteme kazandırmak için hizmet vermektedir.


SU TARTIM VE KATKI TARTIM-BOŞALTIM SİSTEMLERİ

Su beton santraline yer altı veya yer üstü su tankından hidrofor ile basılır, uygun olmayan hidrofor su pompası sistemleri hem beton santrali kapasitesine hemde sistemde arızaya neden olur. Su dolumu sırasında 100 m3/h ve üstü için 3'' aktüatörlü vanalarla 100m3/h altı santral için 2'' aktüatörlü vanalar kontrolünde loadcellerin tartımı ile dolar. Besiş Makina hidrofor ve kondenser tankı, dolum ve boşaltım için gerekli tüm ekipmanların satış ve servisini yapmaktadır.

Katkı ise katkı pompalası ile 1'' aktüatörlü vanalar kontrolünde loadcell tarafından tartılarak dolar. Katkı genelde su tartı tankına boşalarak su ile birlikte karıştırıcıya boşalır. Su tankı alt kısmında switch ile konrol edilen pnmatik aktüatrün su klepesini açması ile şut lastiğinden geçerek su ile karıştırıcı arasındaki Z borudan geçerek karıştırıcı içindeki nozullu su borusuna aktarılır. Karıştırıcı içindeki nozullar suyun boşaltılmasında önemliidir. Su dolumu-boşaltılması kapasiteyi etkileyeceğinden ve beton kalitesini etkileyeceğinden çok önemlidir. Çok  hassas su tartımı istenmesi durumunda su dolumunda 3'' ve 1'' hassas su dolumu yapılabilir, hatta prekast veya bazı özel betonlarda  cc (gram) olarak suyun direkt karıştırıcıya verilmeside  uyguladığımız sistemler arasındadır. Çünkü Su/ Çimento oranı beton kalitesini belirler.

BESİŞ Makina  yukarıda bahsedilen tüm  parçaların ve mekanik ekipmanların satışını ve istenmesi durumunda sisteme montajını yapmaktadır.

 

AGREGA BİRİKTİRME BUNKERİ (SABİT SANTRALLER)

Agrega biriktirme bunkeri transfer bandından gelen malzemeyi biriktirmek ve beton karıştırıcısı boşaltmayı tamamlayıp kapağı kapandığında 2. tur üretim için gerekli agregayı bekletmek amacı ile kullanılır. Bunkerin en önemli kısmı klepe sistemi olup bu kısmın yataklarındaki bozulma, pistonun pim boşluğu ,alt kapaındaki deformasyon karışım sırasında agrega sızmasına neden olur ise karışımı etkiler.

Besiş Makina bunker  pnömatik pistonu, kapak mekanizması yatakları ve boşaltma klepesini komple üretmektedir. İstenmesi durumunda  hardox veya muadili aşınmaz sacdan yapılan kapak ve klepe hem beton kalitesine hemde beton santralinin arıza yapma sıklığını düşüren en önemli parçalardandır.

 

ÇİMENTO SİLOSU VE ÇİMENTO SİLOSU EKİPMANLARI MONTAJ- BAKIM

100 tonluk kaynaklı çimento silosu en çok kullanılan çimento stok deposudur. 30 ton, 50 ton, 70 ton, 100 ton, 150 ton, 200 ton, 300 ton, 500 ton ve 3000 tona kadar çimento silosu müşteri isteğine bağlı üretilmektedir. 100 tonluk kaynaklı çimento silosu silo dolum borusu ile yerden yaklaşık 1 mt yükseklikten silo dolum borusu flanşına bağlanan silobas flanşı ile basılır. Çift flanşlı silo bolum borularımız istenilen uzunluğa göre üretilmektedir, Silo  dolum borusu silonun üst noktasından girmekte ve silo dolmaktadır. Dolum sırasında sio üst filtresi oluşan tozu emer, silotop filtre kartuçları düzenli temizlenmelidir, tıkanması durumunda veya aşırı basınçla silo dolarsa silonun patlamasına engelolan emniyet valfi silo üstüne monte edilir. Silonun tam dolu olduğunu veya minimum silo seviyesini gösteren seviye göstergeleri olduu gibi silo içindeki çimento miktarınıda ölçen radar tip silo seviye ölçerler firmamızda mevcuttur. Silo altında çift flanşlı klepe ve kelepe mekanik kapatma kolu ile kapatılır veya açılır. Bu flanşa bağlı Çimento helezonu çimentoyu çimento tartı bunkerine aktarır.

Çimento helezonu santral kapasitesine bağlı veya istenen hassasiyete bağlı seçilir. 17 mtye kadar helezonlar üretilmektedir. Daha uzun mesafeler için firmamız 2 helezonun birbirine aktarma yapabileceği ara depolama tanklı ve bakım platformlu kuleler yapmaktadır. İstenilen kapasitede ,istenilen amaca uygun helezon temin etmektedir. En sık görülen redüktör, ara bağlantı yatak-dişli sistemleri yedekparça olarak satmakta ve servis hizmeti vermektedir.
BETON SANTRALİ KARIŞTIRICILARI- AŞINMAZLAR, KOL VE PALETLER, SALMASTRA -ANA MİL-YATAKLAMA VE SIZDIRMAZLIK- BETON BOŞALTMA KAPAK- HİDROLİK SİSTEM 

MSO veya MAO tip twinshaft karıştırıcılar çift motor ve çift redüktör ile çift mile hareket verir, ana mil üzerinde karıştırıcı kol ve kol kepi bulunur. Karıştıcı Kollar üzerinde karıştırıcı paletleri bulunur. Karıştırıcı gövde aşınmaz plakaları Nihard veya Manganlı döküm veya hardox sacdan oluşur. Karıştırıcı yan sıyırıcı kol ve kol üzerindeki sıyırıcı paletler yan aşınma plakaları üzerindeki betonu merkeze gönderir ve yatakların etrafında beton birikmemesini sağlar. (MSO 1500- MSO3000-MSO 4500- MSO6000 Karıştıcı kol, mso sıyırıcı kol, mso sıyırıcı palet, mao karıştıcı kol, mao sıyırıcı kol , mao sıyırıcı palet, mso simem - mao sicoma gövde aşınma plakaları, mso simem yan aşınma plakaları, mso simem sicoma taban aşınma plakaları, mso kapak aşınma plakaları yedek parca aşınan ürünlerdendir.  

 

Simem MSO ve Sicoma MAO, IME,ELBA, LIEBHER, ERUOMECC vb.  twinshaft karıştırıcılar salmastra takımı, redüktör ana kaplini, karıştırıcı ana mili, karıştırıcı kapağı, kapak açma valfi bobini ve soketi, otomatik yağlama sistemi, otomatik gres dağıtıcı valfi, sık değişen ürünlerdir. Karıştırıcı salmastra takımı, life time keçe takımı içeride beton karışımı sırasında dışarıdan otomatik gres basılması ile ana mil üzerinde çalışır , eğer beton karıştırıcıdan dışarı çıkar ise  karıştırıcıda şerbet alma problemi oluşur. Bu durumda salmastra değişmesi gerekir. Ana miller eğer karıştırıcı üzerindeki deliklerin flanşını aşındırır ise karıştırıcı borwerkleme ile delikler eksenlenmelidir. Deliklerin kaynakla doldurulup yeniden işlenmesi gerekir. 

.